การรับประกัน

1. ยางรถยนต์: รับประกันยาง 1 ปี ทุกกรณี (แตก รั่ว ซึม) พิเศษ!

ระยะเวลารับประกัน
1 ปี หรือ 25,000 กม.
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยาง 4 เส้นต่อ 1 คัน ต่อ 1 ใบเสร็จ
 2. ระยะเวลา 1 ปี หรือ 25,000 กม. ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน นับจากวันทิ่ซื้อ
 3. ความเสียหายที่เกิดกับยางจากการใช้งานปกติ เช่น ตะปูตำ ของมีคมบาด ตกหลุม กระแทก และอื่นๆ
  • ในกรณีปะซ่อมได้ ทาง บริษัทฯ ยินดีทำการปะซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  • ในกรณีปะซ่อมไม่ได้ ทาง บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันที
 4. ลูกค้าจะต้องนำยางที่เสียหายมาที่ศูนย์บริการ Auto1 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆจากประวัติการรับบริการของลูกค้า
 5. การเคลมยางเบื้องต้นทางบริษัทฯ จะเคลมยาง ยี่ห้อ รุ่น ขนาดเดิมตามยางที่เกิดความเสียหาย
 6. ในกรณีไม่มีสินค้าชนิดนั้นทางบริษัทฯ จะเคลมเป็นยางยี่ห้ออื่นให้ โดยถ้ายางยี่ห้อใหม่ราคาสูงกว่าทางลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่าง โดยคิดส่วนต่างของยางเดิมจากราคายาง ณ วันที่ลูกค้าได้ทำการเปลี่ยน
 7. ยางที่ได้รับการเคลมในกรณีเปลี่ยนเส้นใหม่ จะไม่สามารถเคลมได้อีกในครั้งต่อไป
 8. จำกัดจำนวนการเคลมสูงสุด 4 เส้น ต่อรถ 1 คัน ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน
 9. โปรโมชั่นนี้ไม่ครอบคลุม
  • กลุ่มยางเพื่อการพาณิชย์ ( Commercial Tyre )
  • การเปลี่ยนขนาดยางที่ไม่ตรงกับขนาดยางตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่กำหนดไว้
  • การใช้งานผิดประเภทของยางรถยนต์
  • เสียงและความพึงพอใจของการใช้งานของยาง
  • กะทะล้อ ล้อแม็กซ์ ชิ้นส่วนของรถยนต์ รวมถึงความเสียหายอื่น จากอุบัติเหตุ
  • เจตนาทำให้เกิดความเสียหายกับยาง

2. ยางรถยนต์: กรณีความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต

ระยะเวลารับประกัน
2 ปี หรือ 50,000 กม.
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. บริษัทรับประกันสินค้าจากความผิดพลาดในการผลิต 2 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงกำหนดก่อน (นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน)
 2. บริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์สินค้าที่มีการส่งเคลม
 3. ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ โดยระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับทางบริษัทผู้ผลิต (ประมาณ 6-10 สัปดาห์)
 4. สินค้าที่ได้รับการพิจารณาว่าผิดพลาดจากการผลิต บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ
 5. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 6. ผลการพิจารณาสินค้าที่มีการส่งเคลมถือเป็นสิทธิ์ขาดของตัวแทนจำหน่าย/ผู้ผลิตสินค้า ยี่ห้อนั้นๆ
 7. กรุณาเก็บใบเสร็จตัวจริงเพื่อใช้ประกอบในการเคลมสินค้าและบริการ

ข้อยกเว้นที่ทำให้รับประกันสินค้าและบริการสิ้นสุดลง

 1. การใช้งานผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการแข่งขัน, บรรทุกเกินอัตราที่กำหนด ฯลฯ
 2. การปรับแต่งเครื่องยนต์ และ ช่วงล่างของรถยนต์
 3. การแก้ไข ถอด ประกอบ ปรับแต่ง สินค้าโดยผู้อื่นที่มิใช่ ทางบริษัทฯ
 4. การสับเปลี่ยนสินค้าไปติดตั้งยังรถคันอื่น
 5. ขาดการบำรุงรักษาตาม คำแนะนำ/คู่มือ หรือตามระยะเวลาที่กำหนดของสินค้านั้นๆ
 6. ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือโจรกรรม

3. ปะยาง

ระยะเวลารับประกัน
7 วัน / ไม่จำกัดระยะทาง
เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกันในกรณีที่เกิดการรั่วซึมจากแผลที่ซ่อม

4. ตั้งศูนย์/ถ่วงล้อ

ระยะเวลารับประกัน
30 วัน / ไม่จำกัดระยะทาง
เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกันในกรณีตั้งศูนย์รถยนต์ไม่ตรง ไม่รวมถึงสภาพปัญหาของระบบช่วงล่างและการเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างหลังจากการตั้งศูนย์

5. ลมไนโตรเจน

ระยะเวลารับประกัน
1 ปี / ไม่จำกัดระยะทาง
เงื่อนไขการรับประกัน
เติมฟรีตลอดอายุการรับประกัน

6. น้ำมันเครื่อง

ระยะเวลารับประกัน
30 วัน หรือ 5,000 กม.
เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกันในกรณีความผิดพลาดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพของ ประเก็น ซีล และเครื่องยนต์

7. แบตเตอรี่

ระยะเวลารับประกัน
1 ปี / ไม่จำกัดระยะทาง
เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกันเฉพาะคุณภาพของแบตเตอรี่ ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของระบบไฟฟ้าของรถยนต์ และการขาดการดูแลรักษา

8. โช๊คอัพ

ระยะเวลารับประกัน
1 ปี / ไม่จำกัดระยะทาง
เงื่อนไขการรับประกัน
รถติดตั้งแก๊ส รับประกัน 6 เดือน

9. ผ้าเบรค

ระยะเวลารับประกัน
6 เดือน / ไม่จำกัดระยะทาง
เงื่อนไขการรับประกัน
การรับประกันไม่รวมถึงเรื่องเสียงของผ้าเบรค

10. จานเบรค

ระยะเวลารับประกัน
90 วัน หรือ 5,000 กม.
เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น

11. ระบบแอร์: ล้างแอร์ (Air Clean)

ระยะเวลารับประกัน
7 วัน / ไม่จำกัดระยะทาง
เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกัน ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ส่วนต่อของตู้แอร์

12. ระบบแอร์: ล้างทั้งระบบ (Flushing)

ระยะเวลารับประกัน
7 วัน / ไม่จำกัดระยะทาง
เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกันในส่วนของน้ำยาแอร์ และ น้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ที่พร่อง โดยการเติมให้ใหม่

13. ระบบช่วงล่าง

ระยะเวลารับประกัน
30 วัน หรือ 5,000 กม.
เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกันในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิต ระยะเวลานับจากระยะใดระยะหนึ่งถึงกำหนดก่อน