ที่ตั้งสาขา

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาปทุมธานี)

99/10 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

0-2101-5630 (เปิดบริการทุกวัน 08.00-20.00 น.)