รับของแถมพิเศษ เมื่อเปลี่ยนยาง Continental และ Goodyear

1 - 30 ก.ย. 62

- เปลี่ยนยาง Continental ครบ 4 เส้น รับฟรี ร่มกัน UV 1 คัน
- เปลี่ยนยาง Goodyear ครบ 4 เส้น รับฟรี กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ

เงื่อนไข ตามที่บริษัทกำหนด