เรื่องที่ต้องคำนึง เมื่อเปลี่ยนขนาดยาง

13 กันยายน 2019การเปลี่ยนแปลงขนาดยาง โดยที่ขนาดยางเส้นใหม่มีความแตกต่างไปจากขนาดเดิม มีจุดที่จะต้องคำนึงถึง
อยู่ 2 ประการ คือ
- ความสามารถในการรับน้ำหนัก ต้องไม่น้อยกว่าขนาดเดิม
- เส้นผ่าศูนย์กลางของยาง ต้องใกล้เคียงขนาดเดิม
หากเปลี่ยนขนาดยางเล็กเกินไป

- ความสามารถในการรับน้ำหนักลดลง
- สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
- มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
เพิ่มขนาดจนยางใหญ่เกินไป

- ยางเสียดสีกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ
- พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ
- มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

———————————————————

ออโต้วัน ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร


เปิดบริการทุกวัน สอบถามเพิ่มเติม....

สาขาไทวัสดุ บางนา ตั้งแต่ 8.00-21.00 น.โทร. 02-101-2517

สาขาไทวัสดุ บางพลี ตั้งแต่ 8.00-20.00 น.โทร. 02-102-8732

สาขาไทวัสดุ ปทุมธานี ตั้งแต่ 8.00-20.00 น.โทร. 02-101-5630

สาขาไทวัสดุ บางบัวทอง ตั้งแต่ 8.00-20.00 น.โทร. 02-102-8720